בקרי תנועה רב ציריים

התעשייה הקיימת היום מאופיינת באוטומציה מתקדמת. מכונות רבות מצריכות שימוש במנועים רבים, ועל מנת לתפעל אותן ולדאוג לפעילותן התקינה, יש צורך כמובן גם בבקרי תנועה רב ציריים. בקרים אלו שולטים על המערכת כולה, כאשר ישנם בקרים שהם מעין יחידת הרחבה שהיא חלק מהבקר המתוכנת וישנם בקרים הפועלים ביחד עם מגברי הסרוו באופן עצמאי. כמובן, ככל שהתוכנה הקיימת מורכבת יותר, כך גדלות הדרישות ממערכת הבקרה.

medical mo

בקרים מתוכנתים הפועלים בשיתוף עם מגברי הסרוו, עובדים על פי העיקרון של חוג סגור, ולכן מאפשרים תיקון של פערים ונחשבים אמינים מאוד. השליטה מתבצעת באמצעות שליחה של אות דיגיטלי הקובע את זווית המנוע ואת פעילותו. בסרוו ובבקרי התנועה נעשה שימוש במגוון רחב של תחומים, שביניהם תחום הרובוטיקה, המטוסים, והמסוקים.

פעולתם של בקרי התנועה אל מול מגברי הסרוו מתבצעת בדרך כלל באחד משני האופנים הבאים:

א.     סיפוק תדר באופן ישיר מבקר התנועה למגבר הסרוו, כשהמיקום של המנוע נקבע בהתאם לכמות הפולסים של האות הדיגיטלי. יש לציין, כי דרך פעולה זו משרתת גם מנועי צעד הפועלים בחוג פתוח ואינם נדרשים לתיקוני מקום. יחד עם זאת, אף על פי שמנועי צעד הם זולים יותר, הם נוטים לאבד מכוחם במהירויות גבוהות.

ב.     העברת מתח אנלוגי, בדרך כלל כ-100 וולט, מבקר התנועה למגבר הסרוו, כשקיימת גם יחידת פידבק המחוברת לבקר התנועה או לדרייבר. כך נוצר למעשה משוב המאפשר יצירה של חוג סגור.

על אף קיומן של שתי שיטות בקרה אלו, לבקר התנועה חסר עדיין המידע המלא על מנת להשיג שליטה מלאה על המערכת, ועל כן יש צורך בחיבורים אחרים וביחידות הרחבה.

אחד הדברים החשובים ביותר המשפיעים על התוצאות המושגות הוא רמת האינטגרציה בין המנוע לבין הבקר. על כן, נוצרות לעתים בעיות ותקלות כאשר המנוע ומגבר הסרוו שבוחרים, אינם מאותה החברה. במקרים אלו יהיה קשה לתאם בין הפרמטרים השונים על מנת להשיג את האינטגרציה הנדרשת לתהליך אופטימלי. במצבים אלו ייתכן בהחלט שטמפרטורת המנוע תגיע לערכים גבוהים מדי והבקר יתקשה להתמודד עם המצב הקיים. כך לעיתים מתעורר הצורך בפתרון יקר שיכלול החלפה של המערכת כולה.

מערכת סרוו

ישנם כמובן מגברים משולבים המצוידים בבקר תנועה עצמאי המסוגל לבדוק את מיקום המנוע. השימוש באפשרות זו יעיל כאשר מדובר ביישומים פשוטים יחסית, כלומר במצבים שבהם קיים מספר נמוך של צירים שאין צורך בסנכרון מלא ביניהם. אך אם מדובר במערכת מורכבת יותר, שיש לה דרישות טכניות רבות יותר, מומלץ לבחור בבקרי תנועה רב ציריים.

בתהליך בקרת תנועה תפקידים של בקרי התנועה הרב ציריים מאוד משמעותי - בקרי תנועה רב ציריים המסוגלים לעבוד מול מספר רב של צירים בו זמנית, הופכים את המערכת לעמידה הרבה יותר ועל כן גם מאריכים את משך חייה. לשם כך חשוב כאמור לבחור בבקרי תנועה המתאימים למערכת הספציפית והמסוגלים להתחבר ליחידות הרחבה.