פרויקטים

פרויקטים
מערכות חיסכון אנרגיה למבנים

מערכות חיסכון אנרגיה למבנים

בכל מבנה או קמפוס קימות מערכות אשר צורכות אנרגיה ומשרתות את המבנה וצרכיו מערכות אלו באמצעות מערכות בקרה נוספות מאפשרות חיסכון אנרגיה ובחשמל.
א.  מערכות תאורה- הפעלת תאורה לפי לוחות זמנים במהלך היום ולפי עונות השנה של עוצמת התאורה. מערכת זו תנוהל ע"י בקרים מתוכנתים תוצרת DELTA.
ב.  מערכות בקרת מיזוג – הפעלה לפי לוחות זמנים ולפי קביעת טמפ' בהתאם לשעות היום ועונות השנה. במידה ויש צ'ילרים קירור המיים בשעות תעו"ז נמוך וכו' וזאת ע"י בקרי DELTA.
ג.  מים חמים – הפעלה לפי תעריף תעו"ז.
ד.  מעליות- החזרת אנרגיה  לרשת באמצעות פריקת אנרגיה והחזרתה לרשת. לחברת DELTA ניסיון רב בנושא ובמיוחד בקמפוסים.

מפעל לוחות בקרה

מפעל לוחות בקרה - אנסיטק

תכנון וייצור סידרתי של לוחות בקרה במערכות הולכה וחלוקת אנרגיה וייצור לוחות בקרה על פי דרישות ייחודיות של הלקוח. למפעל מערכת בקרת איכות מתקדמת לבדיקת המוצר באופן אוטומטי בקו היצור, באמצעות מערכת סימולטורים ממוחשבת שפותחה על ידי מהנדסי המפעל ומותאמת לדרישות הלקוח.

הפרדת אשפה על ידי מערכת בקרה ממוחשבת בשוט אשפה חכם

אנסיטק מבצעת פרויקטי בקרה לשוטי אשפה חכמים המאפשרים הפרדת אשפה ע"י מערכת בקרה ממוחשבת וציוד בקרה איכותי מבית דלתה.

החברה מספקת את מערכות הבקרה וההפעלה הכוללת ציוד בקרה, תכנות בקרים ותכנון מערכת והרצה בשטח.